Hoe staat het er voor met Zonnepark Hoevelakensebeek en hoe kan u meeprofiteren

Start realisatie Zonnepark Hoevelakensebeek

Het initiatief voor zonnepark Hoevelakense Beek – – is in 2019 genomen door IX Zon. Na de informatiebijeenkomst in oktober 2019 in de Amerena in Amersfoort is de vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente. Op de plannen zijn, mede door de gunstig gelegen locatie en de inpassing in het gebied, geen zienswijzen geweest, waarna de omgevingsvergunning is afgegeven in maart 2020.

De bouw van Zonnepark tussen de A1 en de Hoevelakensebeek staat gepland voor medio september dit jaar. De komende zomermaanden zullen al wat voorbereidende werkzaamheden plaats vinden. Wanneer het park volledig in bedrijf is, zal het zonnestroom opwekken voor ca. 3.500 huishoudens en een CO-2-besparing opleveren van 6.400 ton per jaar. We hopen dat de zonnepanelen vanaf begin 2022 duurzame stroom opwekken. Ixzon, de initiatiefnemer, heeft het project overgedragen aan de NZeF (Nationaal Zonne-energie Fonds). Zij zijn de nieuwe eigenaren en verzorgen de aanleg en exploitatie.

Energie en natuur gaan samen bij zonnepark Hoevelakensebeek.

Het zonnepark heet niet voor niets een zonnepark! Om naast het opwekken van stroom ook de natuur en landschappelijke waarden te verbeteren, is een landschapsplan opgesteld. Bijna de helft van het gebied wordt ingericht voor natuur en water. Lees in dit plan wat er precies gaat gebeuren.

Zo wordt de bomenrij aan de Koedijkerweg hersteld, komen er brede stroken van verschillende soorten struiken (struweel) waardoor het gebied qua natuurbeleving en biodiversiteit erop vooruitgaat. Daarnaast komt er meer ruimte voor water met natuurvriendelijke oevers. De bodem wordt niet meer bemest en met een kruidenrijk mengsel zal de bodem tussen de panelen meer variatie voor insekten en vogels bieden.

Meeprofiteren als bewoner

In een afspraak met de gemeente is vastgelegd dat de ‘buren’, bewoners van Amersfoort en Hoevelaken, moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengst van de duurzame energie.

Er zijn twee opties:

  • Meedoen met collectieve inkoop van zonnepanelen; geldt alleen voor directe buren, bewoners in in Rustenburg en De Wieken. Reageren kan tot 18 juli.
  • Meeprofiteren via een obligatielening

Collectieve inkoop zonnepanelen

We hebben bij de aanleg een speciale burenregeling. Dit betekent dat u zonnepanelen die ook in het park worden gelegd voor dezelfde (inkoop)prijs kunt aanschaffen.  Het gaat in totaal om 750 panelen, waarbij er maximaal 10 per adres kunnen worden besteld. U bestelt overigens alleen de panelen. Omvormers  montagesysteem en installatie dient u zelf te regelen.

Wat ook belangrijk is, de panelen zijn bijna tweemaal zo groot als de zonnepanelen die standaard op daken van woningen worden geplaatst. Het gaat om het merk Suntech en ze zijn 113,5 cm bij 228 cm groot. De prijs voor een zonnepaneel is € 200.

Registeren kon tot 18 juli. Op dit moment kan u geen panelen meer aankopen.

Registratie aankoop zonnepanelen

Obligaties

Een andere manier om mee te profiteren van het zonnepark is het afsluiten van een obligatielening. Deelnemers krijgen jaarlijks een rentebedrag uitgekeerd van 4.5% over hun inleg over een periode van maximaal 10 jaar.

Het totale bedrag is € 200.000.  Deze inschrijving is alleen mogelijk voor de inwoners van de gemeente Amersfoort en de woonplaats Hoevelaken. Zij kunnen meedoen voor minimaal € 500  en maximaal € 2.500. Heeft u interesse? Registreer uw hieronder en u krijgt vooraf bericht als deze obligaties op www.duurzaaminvesteren.nl staan.

Hier zullen dan ook meer details over de obligatielening staan.
Naar verwachting start de actie in het najaar van 2021.

Inschrijven is alleen mogelijk voor de inwoners van de gemeente Amersfoort en Hoevelaken.

Aanmelden obligaties​

Meer info?

Jochem Jansen

Investment Manager